Tjänster


KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR

för inre hälsa

Hur vårdar du din personal? När tog ni tid för reflektion och återhämtning senast?


Ge din arbetsgrupp en möjlighet att hämta kraft och få nya perspektiv genom någon av kurserna nedan. Tillsammans utforskar och stärker vi vår inre hälsa för ett mer hållbart liv. 


Jag leder grupper där jag utgår från att alla har något att bidra med och därför agerar som medskapare. Aktuell forskning tillsammans med våra olika perspektiv och erfarenheter utgör grunden för lärandet.

 

Välkommen med intresseanmälan och offert via mail: lina@modattmotas.se


Kurser:

Existentiell hälsa

Träna inre resurser tillsammans med andra med utgångspunkt i WHO's definition av existentiell hälsa och dess åtta dimensioner. Vi samtalar om vad respektive dimensionen betyder för var och en av oss, hur vi kan förhålla oss till den samt hur vi kan använda oss av den i vardagen. Vi möts vid 4-8 tillfällen i grupp om 6-8 personer. Dimensioner vi utgår från: hoppfullhet, helhet och balans, harmoni och inre ro, existentiell kontakt - del av något större, existentiell styrka, förundran, tro/tillit samt meningsfullhet.

Kursen kan med fördel föregås av föreläsningen Existentiell hälsa - vad är det och hur kan jag använda mig av det? 


Mindfulness

Prova på 5 gånger och lär er grunderna i mindfulness och hur ni kan använda er av det i vardagen. Vi provar enkla övningar och reflekterar utifrån dessa vad de gör med oss.

Grupp om 8-12 personer.


Biblioterapi

Friskvård för hjärnan

Vi läser skönlitterära texter och låter dem ligga till grund för reflektion i existentiella frågor. Syftet är  att bättre förstå oss själva och samtidigt formulera både problem och lösningar i livet.

Grupp om 6-8 personer.


Föreläsningar:

Existentiell hälsa - vad är det och hur kan jag använda mig av det?

Hur vi förhåller oss till vår egen existens påverkar hur vi mår och kan hantera livets olika påfrestningar. Den här föreläsningen ger dig en bakgrund till och en förståelse för begreppet existentiell hälsa och hur man praktiskt kan arbeta med att stärka det som individ eller i en grupp. Föreläsningen kan med fördel kopplas ihop med en workshop i syfte att prova på olika verktyg för att främja den existentiella hälsan.


När tystnaden dödar - om psykisk ohälsa och suicid

Varje människa bär på berättelser och erfarenheter som vi inte vågar dela med andra. Vad gör det med oss när vi inte kan formulera det som är svårt och som vi tror att vi står ensamma i? I en tid då sjukskrivningar och psykisk ohälsa ökar i Sverige lyfts delandets styrka och kraften i vi-et fram med utgångspunkt i WHO:s definition av existentiell hälsa.


Biblioterapi -vad är det?

En föreläsning om grunderna i biblioterapi och dess hälsofrämjande effekter. Vilka texter kan användas och på vilket sätt? Hur kan jag själv skriva utan prestation men för en läkande process? Jag tar er med på en upptäcktsresa där ni också själva får prova på det biblioterapeutiska arbetssättet.